Language:

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa przy użyciu CO2

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa przy użyciu CO2

Głównym celem dozowania CO2 jako gazu obojętnego do ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej jest stworzenie atmosfery o niskim poziomie tlenu w pomieszczeniach, gdzie znajdują się łatwopalne lub wybuchowe towary, i w których istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru. CO2 jest używany także do gaszenia ognia poprzez obniżanie poziomu tlenu do poziomu, w którym wystąpienie ognia jest niemożliwe.

Gaszenie pożaru przy użyciu CO2

W kopalniach węgla stosuje się gazy obojętne do wyeliminowania zagrożeń pożarowych. Głównym sposobem gaszenia pożaru przy użyciu CO2 jest stworzenie wokół ognia atmosfery o niskim poziomie tlenu, co jednocześnie zapobiega wybuchowi materiałów łatwopalnych. Zastosowanie CO2 zapobiega powstawaniu mieszanki wybuchowej, w przypadku gazów tworzących mieszanki wybuchowe.

Zalety ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej przy użyciu CO2 oraz gaszenie pożaru przy użyciu CO2

Najważniejsze zalety ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwwybuchowej przy użyciu CO2, oraz gaszenie ognia przy użyciu CO2 jako gazu obojętnego:

 • Może być stosowany w miejscach trudno dostępnych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
 • System inertyzacji sprawdza się w sytuacjach awaryjnych, lub może być stałym środkiem bezpieczeństwa
 • Ugaszenie ognia przy użyciu CO2nie pozostawia żadnych śladów, w przeciwieństwie do innych środków gaśniczych

Dlaczego warto wybrać nasz CO2 dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej?

 • Niezawodność

  Jesteśmy znani z jakości dostarczanego przez nas CO2 oraz niezawodnych dostaw.
  Od roku 1897 nigdy nie zawiedliśmy żadnego z naszych klientów, jeśli chodzi o terminową dostawę.

  Dowiedz się więcej o pozyskiwaniu ciekłego CO2 oraz zakładach produkcyjnych na terenie EU

 • Nasi inżynierowie

  Nasi inżynierowie oraz technicy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, montażu i konserwacji instalacji do przechowywania i dozowania CO2.

  ACP może być Państwa dostawcą CO2, a także wykonawcą zindywidualizowanych instalacji, wyposażonych stosownie do Państwa potrzeb.

 • Codzienne funkcjonowanie Państwa firmy może stać się prostsze dzięki automatycznej kontroli ilości ciekłego CO2 w zbiorniku.

  Na zbiornikach CO2 możemy zamontować instalację telemetryczną, która umożliwia kontrolę ilości ciekłego CO2 przy pomocy systemu GPRS.
  Stała, zdalna kontrola poziomu CO2 przez logistyka ACP eliminuje konieczność osobistego sprawdzania poziomu przez Państwa pracowników i zapewnia terminową realizację kolejnego zamówienia.

 

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktuj się z nami.