Language:

Odpowiedzialność społeczna

ACP traktuje odpowiedzialność społeczną bardzo poważnie i opracowała swoje własne „zasady odpowiedzialności społecznej”. Zasady te dotyczą praw człowieka, warunków pracy, środowiska, zaangażowania społecznego oraz rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność ACP nawiązuje do siedmiu zasad zrównoważonego rozwoju i jest oparta o wytyczne ISO 26000.

 1. Odpowiedzialność

  Bezpieczne i przyjazne dla środowiska projekty instalacji CO2.

 2. Przejrzystość

  Prawidłowa i otwarta komunikacja z organami nadzoru.

 3. Etyczne zachowanie

  ACP wspiera projekty społeczne takie jak Fundacja walki z Rakiem, Międzynarodowe Programy Pomocy i Rozwoju, itp.

 4. Poszanowanie dla urzędów, instytucji i innych podmiotów

  Skargi są rejestrowane oraz sprawdzane.

 5. Przestrzeganie reguł prawa

  Wewnętrzne i zewnętrzne audyty odbywają się regularnie. Nieprawidłowości są raportowane i szybko rozwiązywane.

 6. Poszanowanie międzynarodowych norm zachowania

  Przestrzegamy międzynarodowych standardów we wszystkich krajach swojej działalności i zawsze stosujemy najlepsze praktyki postępowania.

 7. Poszanowanie praw człowieka

  Zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, wiek oraz płeć.

ACP otrzymała certyfikat EcoVadis Gold Recognition