Language:

Więcej informacji dotyczących naszych zobowiązań

CO2dziennie gwarantujemy naszym klientom:

1. Zawsze dotrzymujemy obietnic złożonych naszym klientom

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasi klienci zawsze otrzymywali zamówione produkty. Wiemy, że brak dostawy CO2 może doprowadzić do zakłócenia produkcji oraz związanych z tym strat.

Oto jak realizujemy nasz cel:

 • Mamy 8 niezależnych zakładów produkcji oraz 6 niezależnych źródeł pozyskiwania
 • Zawsze traktujemy priorytetowo bezpośrednich klientów
 • Mamy 5-dniowy zapas buforowy
 • Nasze fabryki produkcyjne posiadają połączenia kolejowe
 • Posiadamy własną flotę samochodową

2. Jakość i bezpieczeństwo we wszystkim co robimy

Jakość oraz bezpieczeństwo są dla nas absolutnym priorytetem.

Naszą dbałość o jakość charakteryzują 3 kluczowe punkty:

 • Rygorystyczny program kontroli jakości
 • Całkowity pionowy proces certyfikacji wszystkich zakładów produkcji ACP
 • Program „Bezpieczne dla Żywności”

Jesteśmy pierwszą firmą, która otrzymała certyfikat FSSC 22000 od LRQA (LLOYDS) oraz pierwszym na świecie atestowanym przedsiębiorstwem gazowym. Stanowi to dowód na wyznaczanie przez nas standardów jakości.
Co więcej, wszystkie nasze jednostki produkcyjne posiadają certyfikaty ISO 9001 oraz FSSC 22000.

 

W roku 2013, ACP otrzymała nagrodę Coca-Cola Best Supplier of the Year Award – Najlepszy Dostawca Roku.

 

Kontrola jakości ACP gwarantuje, że spełniamy wszystkie europejskie wymagania legislacyjne, a także specyfikację określoną przez Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych (EIGA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologów Przemysłu Napojowego (ISBT).

Program „Bezpieczne dla Żywności„

Firma ACP opracowała swój własny program jakości „Bezpieczne dla Żywności”.
Program Jakości „Bezpieczne dla Żywności”, który jest zgodny z przepisami Europejskiego Stowarzyszenia Gazów Technicznych (EIGA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologów Przemysłu Napojowego (ISBT) obejmuje:

 • Najnowocześniejsze procesy oczyszczania
 • Monitorowanie jakości oraz zarządzanie jednostkami produkcyjnymi w trybie on-line
 • Regularne analizy produktów końcowych, przeprowadzane przez ACP oraz niezależne laboratoria
 • Ścisłe procedury załadunku i rozładunku
 • Ścisłą rejestrację jakości

Program „Bezpieczne dla żywności+”

Podczas współpracy z niektórymi kluczowymi klientami wyszliśmy poza, i tak już rygorystyczne, wymogi przepisów EIGA oraz ISBT. W celu jeszcze lepszej obsługi, opracowaliśmy program „Bezpieczne dla Żywności +” z gwarantowanym poziomem 99.99% czystości oraz najbardziej rygorystycznym systemem bezpieczeństwa:

 • Gwarantowana czystość na poziomie 99.99%
 • Diagnoza jakości poprzez analizę próbek
 • Z każdego dnia produkcji
 • Z każdej cysterny przed transportem
 • Analiza każdej dostawy
 • Specjalny transport dedykowany dla klientów objętych programem „Bezpieczne dla Żywności +” w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia
 • Indywidualne plomby w celu uniknięcia ingerencji z zewnątrz

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów pracowników oraz społeczeństwa są dla nas wyjątkowo ważne

Bezpieczeństwo i zdrowie są absolutnie kluczowymi kwestiami dla ACP.

Pomimo raczej nieszkodliwego charakteru CO2, gdy jest on nieostrożnie używany lub zostanie uwolniony w znacznych ilościach, może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Dwutlenek węgla jest bezwonny oraz bezbarwny. Stały CO2 może spowodować odmrożenie, a wdychanie CO2 może doprowadzić do zawrotów głowy i uduszenia.

Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza. Jeśli instalacja znajduje się w niżej położonych pomieszczeniach (piwnicach) lub pomieszczeniach zamkniętych, konieczne jest zastosowanie dodatkowej wentylacji.

Wszystkie stosowne informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w kartach charakterystyki naszych produktów.

ACP stosuje bardzo rygorystyczne środki bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji instalacji. Zasady te opierają się na międzynarodowych wytycznych, przepisach oraz przyjętych regułach postępowania.

Wszystkie instalacje zaprojektowane i zamontowane przez ACP spełniają wytyczne Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 29 maja 1997 dotyczące urządzeń ciśnieniowych. Odnoszą się one do zbiorników ciśnieniowych, orurowania, elementów zabezpieczających, itp.

 3. Celem naszej innowacyjności jest korzyść klienta

Nasi inżynierowie oraz technicy pracują nad zastosowaniami CO2 w różnych gałęziach przemysłu. Od roku 1897 zdobyliśmy rozległe doświadczenie oraz opracowaliśmy kilka opatentowanych technologii.

Projekty innowacyjne ACP są bezpośrednio związane z potrzebami naszych klientów. Zapewniają natychmiastowe korzyści pod względem zwiększenia sprawności operacyjnej i/lub redukcji całkowitego kosztu użytkowania.

 4. Szanujemy środowisko naturalne

Wszystkie zakłady produkcyjne ACP stosują technologię opartą na odzyskiwaniu odpadowego CO2 z produkcji amoniaku lub bioetanolu. ACP nie wykorzystuje CO2 wytwarzanego w procesie spalania paliw kopalnych.

W naszym łańcuchu produkcji, stale koncentrujemy się na oszczędzaniu zużycia energii oraz wody (poprzez np. używanie sprężarek z napędem o zmiennej częstotliwości, odzyskiwanie wód ściekowych i wykorzystywanie ich jako wód uzupełniających).

ACP pomaga zmniejszyć emisję CO2:

 1. Przez wiele lat, ACP aktywnie opracowywała technologie umożliwiające wykorzystanie CO2zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

  Przykłady:

  • Zastosowanie CO2 jako surowca do produkcji metioniny (dodatku do pasz)
  • Zastosowanie CO2 do neutralizacji wód ściekowych (tworzenie węglanów)
  • Zastosowanie CO2 do produkcji PCC (strącanego węglanu wapnia)
  • Zastosowanie CO2 w procesie karbonizacji żużli oraz innych odpadów
  • Zastosowanie CO2 w szklarniach, gdzie wspomaga proces fotosyntezy roślin
  • Zastosowanie CO2 do produkcji polimerów
 2. ACP opracowała także inne zastosowania, w których „odzyskany” CO2 zastępuje techniki dużo bardziej szkodliwe dla środowiska, zwiększające emisje CO2:

  Przykłady:

 3. ACP zainwestowała w oczyszczanie CO2 z fermentacji bioetanolu (Carboheim). ACP kupuje również CO2 w przyjaznych dla środowiska biogazowniach.
 4. Akcjonariusze ACP dokonali inwestycji w ogromne projekty sadzenia drzew w Ameryce Południowej.
 5. ACP obliczyła swój ślad węglowy, który jest obecnie weryfikowany przez uznaną, niezależną instytucję. Zamierzamy przygotować plan działania mający na celu zmniejszenie śladu węglowego w najbliższej przyszłości.
 6. ACP brała udział w projektach badawczych mających na celu redukcję użycia paliw kopalnych:
  • Zastosowanie CO2 do hodowli glonów i ich dalszego przekształcenia w paliwa oraz biochemikalia
  • Zastosowanie CO2 jako środka ekstrakcyjnego zamiast węglowodorów ropopochodnych
  • Zastosowanie CO2 jako środka chłodniczego w systemach chłodniczych ciężarówek zamiast freonów

 5. Działamy z szacunkiem i odpowiedzialnością społeczną

ACP traktuje odpowiedzialność społeczną bardzo poważnie i opracowała swoje własne „zasady odpowiedzialności społecznej”. Zasady te dotyczą praw człowieka, warunków pracy, środowiska, zaangażowania społecznego oraz rozwoju. Społeczna odpowiedzialność ACP nawiązuje do siedmiu zasad zrównoważonego rozwoju i jest oparta o wytyczne ISO 26000.

Dowiedz się więcej.