Language:

Meer informatie over onze 5 CO2-waarden aan onze klanten

Onze 5 CO2-waarden engagementen die wij elke dag weer aan onze klanten bewijzen:

1. Onze klanten kunnen er altijd op rekenen dat we doen wat we beloven

Wij doen al het mogelijke om te zorgen dat de klanten hun leveringen altijd ontvangen. Wij beseffen terdege dat niet-geleverde CO2 kan leiden tot een verstoorde productie en een enorme meerkost voor u.

Hier is een lijst van de voorzieningen die wij verzorgd hebben en de maatregelen die wij treffen om dit elke dag weer waar te maken:

 • We hebben 8 onafhankelijke installaties en 4 sites gebaseerd op 6 onafhankelijke bronnen
 • We geven altijd prioriteit aan directe klanten 
 • We hebben een buffervoorraad voor 5 dagen
 • Daarnaast hebben wij een bijkomende buffer omdat onze bronnen aangesloten zijn op het spoorwegnet
 • Wij hebben onze eigen transportmiddelen

2. We streven onvoorwaardelijk naar maximale kwaliteit en veiligheid in alles wat we doen

Ons engagement voor kwaliteit en veiligheid is onvoorwaardelijk.

Onze focus op kwaliteit kan samengevat worden in de volgende 3 kernelementen:

 • Strikte kwaliteitscontrole
 • Volledige certificering van alle ACP-installaties in het hele verticale proces
 • Kwaliteitsprogramma Safe For Food

Wij waren de eerste onderneming die een FSSC 22000 certificering kreeg van LRQA (LLOYDS) en het eerste gasbedrijf wereldwijd dat gecertificeerd werd. Dit toont onze trendsettende houding aan inzake kwaliteit.
Bovendien zijn alle productie-eenheden gecertificeerd volgens ISO 9001 and FSSC 22000.

 

In 2013 ontving ACP van Coca-Cola Enterprises de Best Supplier of the Year Award.

 

Het programma voor kwaliteitscontrole van ACP garandeert dat we voldoen aan alle Europese wettelijke vereisten en aan de meer gedetailleerde vereisten op het vlak van samenstelling van de vereniging van Europese industriële gasbedrijven (EIGA) en de drankenindustrie (ISBT).

Safe For Food

ACP heeft een eigen kwaliteitsprogramma ontwikkeld: Safe for Food.
Het kwaliteitscontroleprogramma van ACP voor de voedingsindustrie voldoet aan de regelgeving van de European Industrial Gases Association (EIGA) en de International Society of Beverage Technologists (ISBT). Het programma bestaat uit:

 • State-of-the-art zuiveringsprocessen
 • Online kwaliteitscontrole en -beheer van onze productie-eenheden
 • Regelmatige analyses van onze eindproducten, uitgevoerd door ACP en onafhankelijke laboratoria
 • Strikte laad- en losprocedures
 • Nauwkeurige traceerbaarheid

Safe For Food +

In samenwerking met enkele grote klanten gingen we nog een stapje verder dan de sowieso al strenge eisen van de EIGA- en ISBT-regelgeving. Om deze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, ontwikkelden we het Safe For Food + kwaliteitszorgprogramma met een ggegarandeerde zuivering van 99,99% en een bijzonder streng veiligheidssysteem:

 • Gegarandeerde zuivering van 99.99%
 • Kwaliteitsaudit / monsteranalyse
 • op elke productiedag
 • telkens wanneer de trailer gevuld wordt
 • Analyse van elke afzonderlijke levering
 • Verzegeling van elke lading
 • Afzonderlijke logistieke stroom om elk risico op besmetting te vermijden
 • Gebruik van individuele zegels om geknoei met producten te vermijden

Toegewijd aan veiligheid en gezondheid voor onze klanten, de klanten van onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij in het algemeen.

Veiligheid en gezondheid zijn de hoogste prioriteiten voor ACP.

Ondanks het veelal onschadelijke karakter van CO2 kunnen er toch risico's ontstaan wanneer het onzorgvuldige gebruikt wordt of wanneer grote hoeveelheden onbedoeld vrijkomen. Menselijke of technische fouten kunnen een hoge concentratie van CO2 in de lucht veroorzaken. Koolstofdioxide is geurloos en kleurloos. CO2-sneeuw kan symptomen van bevriezing veroorzaken en het inademen van CO2 kan duizeligheid en verstikking tot gevolg hebben.

Koolstofdioxide is zwaarder dan lucht. Als de installatie zich op lager gelegen verdiepingen (kelders) of in afgesloten ruimtes bevindt, is een aangedreven ventilatie nodig om het gas te verwijderen.

Alle nodige veiligheidsinformatie wordt beschikbaar gesteld in de veiligheidsinformatiebladen.

ACP past zeer strenge veiligheidsmaatregelen toe bij het ontwerp, het plaatsen en het onderhoud van haar installaties. Deze regels zijn gebaseerd op internationale richtlijnen, de wetgeving en 'good practices'.

Alle installaties die door ACP ontworpen en geplaatst worden voldoen aan de Richtlijnen van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 1997 inzake drukapparatuur. Deze richtlijnen leggen normen vast voor drukvaten, pijpleidingen voor installaties, veiligheidsbevestigingen, ...

 3. We gaan proactief te werk bij innovatie ten dienste van onze klanten

Onze eigen ingenieurs en technici zijn gespecialiseerd in CO2 en alle soorten daarmee verbonden toepassingen. Sinds 1897 hebben we uitgebreide expertise en verschillende gepatenteerde technologieën ontwikkeld.

De innovatieprojecten van ACP staan altijd in rechtstreeks verband met de behoeften van onze klanten en bieden onmiddellijke voordelen op het vlak van verhoogde operationele uitmuntendheid en/of het verminderen van de total cost of ownership van onze klanten.

 4. Oprecht respect voor het milieu leeft in alles wat we doen

Alle productievestigingen van ACP werken voor 100% met gerecupereerde CO2-emissies uit de productie van ammoniak of bio-ethanol. ACP gebruikt geen "ondergrondse CO2-bronnen" of CO2 gegenereerd door verbranding van fossiele brandstoffen.

In onze eigen productieketen richten we onze aandacht voortdurend op het beperken van energie- en waterverbruik (bv. door compressoren met aandrijving met variabele frequentie, recuperatie van afvalwater als bijvulling).. We hebben geïnvesteerd in een moderne vloot van tankwagens met beperkt brandstofverbruik.

ACP helpt wereldwijd de CO2-uitstoot te verminderen:

 1. ACP ontwikkelt al vele jaren toepassingen die COop duurzame wijze uit de atmosfeer verwijderen.

  Voorbeelden:

  • Gebruik van CO2 als grondstof voor de productie van methionine (diervoeder)
  • Gebruik van CO2 voor het neutraliseren van afvalwater (vorming van carbonaten)
  • Gebruik van CO2 voor de productie van PCC (precipitated calcium carbonate)
  • Gebruik van CO2 voor de carbonisatie van metaalslakken en ander afval
  • Gebruik van CO2 als toevoeging in broeikassen waar het bijdraagt aan de fotosynthese van planten
  • Gebruik van CO2 voor de productie van polymeren
 2. ACP heeft ook andere toepassingen ontwikkeld waarbij onze "gerecycleerde" CO2 technieken vervangt die veel vervuilender zijn en bijdragen tot CO2-uitstoot:

  Voorbeelden:

  • Gebruik van CO2 als koelmiddel in transportkoeling het Ice Shuttle-Programma
  • Gebruik van CO2 voor het afkoelen en gekoeld transporteren van compost
  • De ontwikkeling van zeer efficiënte (lage energie, geïntegreerde energie) maatoplossingen voor evaporatie op de site van de klant
  • Reinigen met droogijsstralen, wat geen gecontamineerd water en zand produceert
 3. ACP heeft geïnvesteerd in de duurzame raffinage van CO2 uit bronnen van bio-ethanolgisting (Carboheim), waarin de CO2 gerecupereerd wordt uit planten. ACP heeft ook aankoopcontracten voor CO2 met groene biogaseenheden.
 4. De aandeelhouders van ACP hebben geïnvesteerd in massale boomplantprojecten in Zuid-Amerika.
 5. ACP heeft een berekening gemaakt van haar carbonvoetafdruk die momenteel gecontroleerd en gevalideerd wordt door een erkende derde partij. ACP zal in de nabije toekomst actieplannen opstellen om haar carbonvoetafdruk te verkleinen.
 6. ACP heeft deelgenomen aan onderzoeksprojecten om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen:
  • Gebruik van CO2 voor het stimuleren van de groei van algen en hun omzetting in brandstoffen en biochemische producten
  • Gebruik van CO2 als een extractiemedium dat waterkoolstof uit olie kan vervangen
  • Gebruik van CO2 als een medium in koelsystemen voor vrachtwagens ter vervanging van chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK's)

 5. We handelen respectvol en sociaal verantwoordelijk

Sociaal verantwoord ondernemen is één van de belangrijkste waarden van ACP om onze prestaties te evalueren. Onze politiek sociaal verantwoord ondernemen is begaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, sociaal engagement en ontwikkeling. Wij volgen hierbij de zeven principes van duurzame ontwikkeling die tevens gebaseerd zijn op de ISO 26000 richtlijnen.

Meer informatie.